De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

 

Buurt R - Uilenburg
Begrenzing: Oudeschans - Houtkopersburgwal - Uilenburgergracht - Rapenburgwal.

Bekijk de Tekst bij deze Buurtkaart.

Overtrek van Atlas Loman - 1876 - Kaart No. 19 - Stadsarchief Amsterdam