De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

Naar Home Page | Buurt C | Buurt O | Buurt P | Buurt Q | Buurt R | Buurt S | Buurt V - kaart 1 - 2 - 3 | Buurt W - kaart 1 - 2

 

Oriƫntatie:

Boven de buurten O t/m V (noordzijde) bevindt zich het IJ. De driehoek uiterst noordelijk op plattegrond C is de Nieuwmarkt en de lange straat die vandaaruit ontspringt is de Sint Antoniesbreestraat. Die straat krijgt een vervolg in buurt Q: de Jodenbreestraat, die doorloopt naar de Muiderstraat. Aan het einde daarvan, over de Nieuwe Herengracht, begint de Plantage. Ten zuiden van buurt P stroomt de Amstel. Het grote gebied rechts bovenaan is Artis. Links daarvan liggen diverse straten van de Plantage. De Plantage Middenlaan loopt horizontaal onder Artis door. Ook ten zuiden daarvan bevinden zich straten van de Plantage, met daaronder de Plantage Muidergracht. Daar begint de lange Weesperstraat, die de (Nieuwe) Heren-, Keizers- en Prinsengracht passeert en eindigt op het Weesperplein.

 

Zicht op Vlooijenburg:

Vlooijenburg in vogelvlucht, gezien van de toren van de Zuiderkerk, eind negentiende eeuw. Op de voorgrond de Zwanenburgwal. De Houtgracht is al gedempt. Aan het einde van die gedempte gracht is het Arsenaal zichtbaar, dat de hoek met de eveneens gedempte Leprozengracht markeert. Samen zijn de Houtgracht en de Leprozengracht veranderd in het Waterlooplein. Vanuit de vroegere Houtgracht ziet men de Korte Houtstraat ontspringen en vanaf de Zwanenburgwal de Lange Houtstraat. Daar voorbij begint de Zwanenburgerstraat en heeft men zicht op de gebouwen die tussen die straat en de Binnen Amstel liggen. In het hoekhuis van de vroegere Houtgracht en de Zwanenburgwal (Houtgracht 2) woonde Schoontje van Raap-Sturkop, dochter van Koopman Alexander Sturkop. Koopman woonde daar in van 1856 tot aan zijn dood in 1867. Het is goed te zien hoe hij zowel vanuit een raam aan de Houtgracht als vanuit een raam aan de Zwanenburgwal zicht had op de buurt waar hij zijn echtelijke woning, linnenwinkel en bedrijfsruimten had gehad, in de richting naar ons als kijkers toe.

 

(Bewerking van een Appendix van Deel I van de Genealogie Sturkop & Sturhoofd -www.sturkop.nl - ko@sturkop.nl)