De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

 

Buurt S - Marken
Begrenzing: Uilenburgergracht - Rapenburgwal - Markengracht - Houtkopersburgwal.

Bekijk de Buurtkaart. Een klik op deze link (of op 'Buurt ...' hieronder) toont de buurtkaart, zoals die is bewerkt op basis van de Lomankaart (Stadsarchief Amsterdam).

M.b.t. de bronvermelding voor onderstaande tekst: zie de home page.

***

Het vroegere eiland Marken wordt doorsneden door één straat, de Valkenburgerstraat. Hier heerste armoede en de woontoestanden waren erbarmelijk. De Joden noemden de Valkenburgerstraat Marken en de hele buurt heette ook wel Valkenburg. Hiervoor kwamen al de ontstellend armoedige toestanden, rond 1795, in de Jodenbuurt, aan de orde, maar op Marken was het misschien nog wel het slechtst gesteld. Alleen daar al, in de lange, smalle Valkenburgerstraat, lagen ongeveer veertig zogenaamde gangen, diepe stegen, sloppen tussen huizen ingeklemd. De gangen, met namen als de Roode Leeuwengang, de Kaarsjesgang en de Hartjesgang, waren volgebouwd met krotten en er konden nauwelijks twee mensen naast elkaar lopen Sinds 1926 werd Marken zeer grondig gesaneerd en de bevolking werd deels gehuisvest in dezelfde buurten waarin die van het tien jaar eerder aangepakte Uilenburg was terechtgekomen.
Vanaf de Valkenburgerstraat is het mogelijk om achter het huidige Maupoleum langs te lopen, waar vroeger de Jodenhouttuinen waren. Vandaar heeft men een indrukwekkend uitzicht op de Uilenburgergracht met links Uilenburg en rechts Marken.