De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

 

Buurt S - Marken
Begrenzing: Uilenburgergracht - Rapenburgwal - Markengracht - Houtkopersburgwal.

Bekijk de Tekst bij deze Buurtkaart.

Overtrek van Atlas Loman - 1876 - Kaart No. 20 - Stadsarchief Amsterdam