De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

 

Buurt O - Lastage
Begrenzing: Lastage
Begrenzing: Oudeschans - Snoekjesgracht - Gedempte Rotterdammersloot - Nieuwmarkt - Gelderse Kade - Rechtboomsloot.

Bekijk de Buurtkaart. Een klik op deze link (of op 'Buurt ...' hieronder) toont de buurtkaart, zoals die is bewerkt op basis van de Lomankaart (Stadsarchief Amsterdam).

M.b.t. de bronvermelding voor onderstaande tekst: zie de home page.

***

Een kaart van Amsterdam rond 1575, toen de stad nog zo klein was dat hij werd begrensd door de Amstel, de Oude Schans, het IJ en het Singel, maakt duidelijk dat Lastage direct aan het water van de Oude Waal lag en daarmee eigenlijk aan het IJ. Het was een stuk land waar de scheepsbouwers waren gevestigd. Kort daarop besloot het stadsbestuur de Lastage tot woongebied te maken. In deze eerste fase van ons verhaal hebben in deze buurt nog geen naamgenoten aangetroffen, maar van de latere generaties vonden enkelen hier wel hun plek.