De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

 

Buurt Q
Begrenzing: Houtkopersburgwal - Markenplein - Jonas Daniel Meijerplein - Houtgracht - Zwanenburgwal.

Bekijk de Buurtkaart. Een klik op deze link (of op 'Buurt ...' hieronder) toont de buurtkaart, zoals die is bewerkt op basis van de Lomankaart (Stadsarchief Amsterdam).

M.b.t. de bronvermelding voor onderstaande tekst: zie de home page.

***

In buurt C stonden wij, voordat we de Sint Antoniesbreestraat inliepen, even op de sjlies van het panorama te genieten. We keren terug op onze schreden en lopen nu de Jodenbreestraat in, die door de Joden tot Braategas was omgedoopt. Deze straat vormde evenals de Sint Antoniesbreestraat een onderdeel van een al eeuwenoude zeewering, de Sint Anthonisdijk. Aan weerszijden van de zeedijk werden brede stroken grond geschikt gemaakt voor bebouwing. Parallel aan die dijk werden aan de noord- en zuidzijde respectievelijk de Houtkopersburgwal en de Houtgracht gegraven.
De Houtkopersburgwal werd ook wel Markensgracht of Markensburgwal genoemd. De huizen aan de zuidzijde van de Houtkopersburgwal, die in onze familie nog betekenis gaan krijgen, hebben hun ingang in de daarachter liggende Jodenhouttuinen. De Jodenhouttuinen werden door de Joden Houttuin genoemd, gewoonlijk uitgesproken als Huittuin. In 1968 is de Houtkopersburgwal gedempt, maar tien jaar later weer uitgegraven. Het naam van het straatje dat op de plattegrond nog Vlooijenburgersteeg wordt genoemd (stond ook wel bekend als Vissteeg) werd in 1878 gewijzigd in Houtkopersdwarsstraat.