De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

 

Buurt V - kaart 1
Begrenzing kaarten 1 - 2: Binnen en Buiten Amstel - Roeterstraat - Muidergracht - Nieuwe Herengracht.

Bekijk de Tekst bij deze Buurtkaart.

Overtrek van Atlas Loman - 1876 - Kaart No. 34 - Stadsarchief Amsterdam