De Amsterdamse Jodenbuurt.

Waar woonden zij in de achttiende en de vroege negentiende eeuw?

 

 

Buurt V - kaart 2 - Plantage (westzijde)
Begrenzing west- en oostzijde: Nieuwe Herengracht - Doklaan - Artis - Lijnbaansgracht - Muidergracht.

Bekijk de Tekst bij deze Buurtkaart.

Overtrek van Atlas Loman - 1876 - Kaart No. 32- Stadsarchief Amsterdam